Contadores e Cia

Иван Станчов, патрон на проекта Бъдещето на България
Франц Йозеф Гренцебах
* 08.08.1958     † 31.10.2020
Г-н Франц Йозеф Гренцебах даде начало на инициативата през 2011 г. Той бе мотивиран от идеята, че България заслужава и ще постигне по-светло и успешно бъдеще. 
Н. Пр. Иван Станчов
* 01.04.1929  † 24.11.2021

Член, съучредител и  патрон на проекта "Бъдещето на България"

 

Координатор
Радомира Иванова
тел. 0884 554 110
Форма за контакт
Публична лекция с еврокомисар Кристалина Георгиева по идея на Франц Йозеф Гренцебах
 
Мисия

В основата на създаването на "Работилница за Бъдеще – България" беше нашето разбиране, че в България няма сериозен обществен дебат за това, в каква посока да се развива страната през следващите десетилетия. В същото време и граждани, и управляващи смятат за важно в обществото ни да има консенсус за ключовите сфери на развитие на страната. С нашата работа спомагаме за постигането на такъв посредством насърчаването на диалог с широко обществено участие.

Предоставяйки среда за интегриран достъп до информация, например в рамките на нашите публични лекции, дискусии и видео-интервюта, инициираме открит обществен дебат, целим създаване на условия за равнопоставено участие на гражданите и гражданските организации в провеждането на политики и вземането на решения за развитието на България.

Насърчаваме участието на младежи и ангажирани граждани, като ги интегрираме в дейността си и така им даваме възможност открито да общуват с представители на местната и националната власт, както и с изявени професионалисти в различни области. Смятаме, че от това сътрудничество по естествен път обществото се обединява около определени приоритети. В последствие, именно по този начин по-лесно могат да бъдат формулирани ясни цели за развитието на страната в бъдеще. 

Цели:
  • Да спомогнем постигането на обществен консенсус за визия за развитието на България;

  • Да прeдоставим среда за равноправно участие на гражданите, гражданските инициативи и организации в изграждането на държавни политики и стратегии за развитие;

  • Да подобрим достъпа до информация и свободен дебат, като отстояваме демократичните ценности и опазването на човешките права - нужни компоненти в стратегията за развитие;

  • Да изградим влиятелна позиция за формиране на държавни политики за устойчиво развитие на България.

Модел на работа

Методът рботилница за бъдеще (Zukunftswerkstatt) предоставя мултидисциплинарен подход за търсене на нови идеи и решения. Той дава поле за изява, както на експерти, така и на сравнително неопитни групи, като младежи и ученици, да работят заедно в отворен и равнопоставен дебат. Моделът интегрира гражданското общество и широката публика в процесите свързани със създаването на политики и стратегии за развитие.

Директива за защита на личните данни на сдружение "Работилница за бъдеще - България"

Работилница за бъдеще България

Tel: 0894 554 110
Email: info@future-workshop-bulgaria.com
 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • Google+ - White Circle

© 2011 Future Workshop Bulgaria

MY BUTTON