Contadores e Cia

Иван Станчов, патрон на проекта Бъдещето на България
Н. Пр. Иван Станчов

Член, съучредител и  патрон на проекта "Бъдещето на България"

 
Франц Йозеф Гренцебах

Инициатор на "Работилница за бъдеще -  България"

 

Г-н Франц Йозеф Гренцебах даде начало на инициативата през 2011 г. Той бе мотивиран от идеята, че България заслужава и ще постигне по-светло и успешно бъдеще. 

Координатор

Радомира Иванова

0887847156

 

Публична лекция с еврокомисар Кристалина Георгиева по идея на Франц Йозеф Гренцебах
 
Мисия

В основата на създаването на "Работилница за Бъдеще – България" беше нашето разбиране, че в България няма сериозен обществен дебат за това, в каква посока да се развива страната през следващите десетилетия. В същото време и граждани, и управляващи смятат за важно в обществото да има консенсус за ключовите сфери на развитие на страната. С нашата работа спомагаме за постигането на такъв консенсус посредством насърчаването на диалог и широко обществено участие.

 

Предоставяйки среда за интегриран достъп до информация, като например нашите публични лекции, дискусии и видео-интервщта, инициираме открит обществен дебат, целим създаване на условия за равнопоставено участие на гражданите и гражданските организации в провеждането на политики и вземането на решения за развитието на България.

 

Насърчаваме участието на младежи и ангажирани граждани, като ги интегрираме в дейността си и така им даваме възможност открито да общуват с представители на местната и националната власт, както и с професионалисти в различни области. Смятаме, че от това сътрудничество по  естествен път обществото се обединява около определени  приоритети. В последствие, именно по този начин по-лесно могат да бъдат формулирани ясни цели за развитието на страната през следващото десетилетие.

 

Цели:
 
  • Да спомогнем постигането на обществен консенсус за визия за развитието на България;

  • Да прeдоставим среда за равноправно участие на гражданите, гражданските и младежки (основно неправителствени) организации в изграждането на държавни политики и стратегии за развитие;

  • Да подобрим достъпа до информация и свободен дебат, като отстояваме демократичните ценности и опазването на човешките права - нужни компоненти в стратегията за развитие;

  • Да изградим влиятелна позиция за формиране на държавни политики за устойчиво развитие на България.

 

Модел на работа

 

Моделът “future workshop” предоставя мултидисциплинарен подход за търсене на нови идеи и решения. Той дава поле за изява, както на експерти, така и на сравнително неопитни групи, като младежи и ученици, да работят заедно с утвърдени специалисти и модератори в отворен и равнопоставен дебат. Моделът интегрира гражданското общество и широката публика в процесите свързани със създаването на политики и стратегии за развитие.

Директива за защита на личните данни на сдружение "Работилница за бъдеще - България"

 

Работилница за бъдеще България

Tel: 0894 554 110
Email: info@future-workshop-bulgaria.com
 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • Google+ - White Circle

© 2011 Future Workshop Bulgaria

MY BUTTON