Contadores e Cia

За контакт

Работилница за бъдеще България

 

Адрес: с. Падина 9136​

Тел: +359 894 554 110

Email: info@future-workshop-bulgaria.com

 

Информация за защита на личните Ви данни във връзка с отправени запитвания до нас

Съобразно политиката за защита на личните данни на Сдружение "Работилница за бъдеще - България" чрез настоящия формуляр за контакт Вие можете по всяко време:

- да заявите желанието си за получаване на информация от нас и да дадете разрешение за ползване на Ваши лични данни са такава цел, 

- да поискате  информация за притежавани от нас лични данни и начина им на използване,

- да заявите изтриване и промяна на притежавани от нас лични данни, отнасящи се до Вас.

Получените от Вас лични данни вследствие на настоящото запитване ще бъдат запазени в базата ни данни единствено след ясно и недвусмислено заявено от Вас желание за това. Ще бъдат използвани само тези Ваши лични данни, за чието ползване Вие сте дали еднозначно и изрично разрешение. Разрешението за използването на лични данни и обхвата на свъразните с това действия следва да бъде уточнен  в писмен вид в рамките на комуникация по имейл или на хартиен носител.

ИЗПРАЩАЙКИ НАСТОЯЩОТО ЗАПИТВАНЕ, ВИЕ АВТОМАТИЧНО ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ И СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ, ОПИСАНИ В Директивата за защита на личните данни на "Работилница за бъдеще - България", която можете да прочетете тук

Съобщението Ви беше изпратено успешно

За контакт
  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • Google+ - White Circle

Работилница за бъдеще България


Тел: +359 
894 554 110
Email: info@future-workshop-bulgaria.com
Адрес: с. Падина 9136