СТАНОВИЩА
Национални приоритети

 

От 2011 година насам екипът на Работилница за бъдеще България провежда множество срещи и обсъждания с представители на местната и държавна власт, гражданското общество, академични и бизнес среди, както и с редица публични личности и активисти. В резутат на общата ни работа и направените анализи до момента стигнахме до извода, че има няколко сфери, които според обществото ни трябва да са приоритетни при изработване  за цялостна дългосрочна стратегия  за развитието на България:

 

• запазване и осмисляне на културно-историческото наследство;

• развитие на селските райони и опазване на природното богатство;

• реформа в образованието;

• развитие на международните икономически и културни отношения в съответствие с актуалните глобални предизвикателства;

• оптимизиране и синхронизиране на дейностите на всички инситуции и организации, ангажирани в социалната сфера.

 

Ние продължаваме да търсим широко обсъждане на различни аспекти от тези теми и да обобщаваме резултатите от дискусиите. Вярваме, че в България има и други важни теми, които обществото може да изведе като приоритетни за развитието на страната. Нашата работа е да ги открием и подложим на широко публично обсъждане.

 

Следете тук за публикуване на по-подробно становище за приоритети за развитието на странта ни.

 

Програма за възстановяване и развитие -  г-н Франц Йозеф Гренцебах (2013 г.)

 

Една от фискално най-дисциплинираните страни в ЕС, с ниски нива на задлъжнялост и стабилна политика, продължава да бъде и най-бедната в Европа. Какви са причините довели до тук и възможностите за развитие в бъдеще – не само за спряване с бедността, но и за постигане на стабилен разтеж, позволяващ европейски стандарт на живот? Франц Йозеф Гренцебах, инициатор на Работилни за бъдеще – България, представя своя визия за развитието на страната. Тя бива  популяризирана с усилията на екипа ни. Работилница за бъдеще България търси  експерти доразвиването и.

 

Повече за програмата може да научите тук >