Публични лекции на актуални теми

От създаването си до сега "Работилница за бъдеще - България" проведе поредица от публични събития и лекции в рамките на някои местни инициативи и проекта "Бъдещето на България". В последствие нашите форуми се превърнаха в популярна платформа за директен диалог между представители на различни кръгове на нашето общество. 

За да продължим тази успешна практика, ние  и в бъдеще ще провеждаме публични лекции и дискусии. Те няма да са част от определени дългосрочни инициативи или проект, а просто ще засягат актуални теми за и от политическия и социален живот в страната ни.

Първата такава публична лекция бе проведена на 19.04.2018, в рамките на която д-р Хелене Кортлендер, ръководител на офиса на фондация "Фридрих Еберт" в София. 

 
Франц Йозеф Гренцебах - инициативи