„Спешни мерки за подпомагане на най-нуждаещите се социални групи във Варна – зима 2013/2014г.” 

 

 

На 26.10.2013г. във Вила Марциана, с. Падина, Работилница за бъдеще България организира среща на тема: „Спешни мерки за подпомагане на най-нуждаещите се социални групи във Варна – зима 2013/2014г.” На нея присъства лично господин Иван Станчов. Целта на срещата бе да се проведе диалог по проблемите на социалните групи, най-спешно нуждаещи се от подкрепа, който да бъде обвързан и с конкретни действия и мероприятия по засегнатите теми.

 

В резултат на проведената среща се оформи неформална група, която се включи в стартиралата една година по-рано кампания, чрез която се събират средства за  обществената трапезария на улица "Драва Соболч" във Варна, ръководена от фондация “Вяра, надежда, любов”. В нея години наред се включват неформално десетки доброволци. Те успяват да си създадат по-реална представа за развиването на социалните услуги на територията на Община Варна, както и за практическата работа на българската социална система при подпомагане на най-уязвимите социални групи. С участието си в кампанията, представителите на Работилица за бъдеще България успяха да проучат по-отблизо обществените настройки в тази област. Този опит е много важен в контекста на дейността на Работилница за бъдеще България: кампанията показа нагледно, че оптимизирането и синхронизирането на дейностите на всички инситуции и организации, ангажирани в социалната сфера трябва да представлява приоритет на дългосрочната политика в страната ни. 

 

Становище с приоритетите >