Dear Mrs Nedelcheva,

 

 

 

thank you very much for your email address to our chancellor Dr. Angela Merkel. I have read your email with great interest and thank you very much for the effort you undertook to send Mrs. Merkel this message. Due to the daily flood of incoming messages Mrs. Merkel is unfortunately kept from answering each and every one in person.

 

 

 

Thank you for the remark. I will relay it.

 

 

 

Sincerely,

 

 

 

Paul Ende

 

 

Citizens' Relations Mangement

CDU Headquarters

Уважаема г-жо Неделчева,

 

 

 

Благодарим Ви много за вашия имейл до канцлер Д-р Ангела Меркел. 

 

 

Прочетох вашия имейл с голям интерес и искам да ви благодаря за отделеното време да изпратите това съобщение до г-жа Меркел. Поради големия брой съобщения, които получаваме всеки ден, за съжаление г-жа Меркел не може да отговори лично на всяко от тях. 

 

 

 

Благодарим Ви за още веднъж за имейла. Аз лично ще й го предам. 

 

 

С уважение,

 

Пол Енд 

Отдел за връзки с гражданите

Централата на ХДС