Работилница за бъдеще България е  партньор в проекти и инициативи на други организации, работещи за устойчивото развитие на региона и страната ни. Съвместно реализираните дейности са в някои от областите, които според нас трябва да са приоритет на националната ни политика. Това са например опазването на културното и историческо наследство, както и образованието. Работилница за бъдеще България подпомага реализирането на партньорски проекти, като извършва следните дейности, съобразени с нейните мисия и компетенции: изграждане на партньорства и популяризиране на идеиите и целите на проектите чрез организиране на форуми  и работни срещи. 

Музеят на Мозайките - Девня

От няколко години насам Работилница за бъдеще България води активен диалог с ръководството на Музея на мозайките в град Девня по теми свързани с изследването и популяризирането на културното наследство на региона.

Паметник на Българо-съветската дружба - Варна

Работилница за бъдеще България подкрепя проект за изследване и ревитализация на паметника на Българо-съветската дружба в град Варна. Oчаквайте скоро по-подробна информация тук.