Соломон Паси, Франц Йозеф Гренцебах

Д-р Соломон Паси е български политик, основател на Атлантическия клуб в България; Министър на външните работи (2001 – 2005); председател на Комитета по прозрачност и отчетност на Парламентарната асамблея на ОССЕ (2004); народен представител във Великото народно събрание, Зелената партия, Съюз на демократичните сили (1990-1991).  Носител е на редица почетни ордени и награди сред които Орден Stella della Solidarieta’ Italiana (I classe), Италия, 2006 г. и Орден Order of Leopold II (Grand Cross), Белгия, 2004 г. Доктор хонорис кауза на Югозападния университет в България (2005) и носител на първата Награда за балкански мир, връчена от Съюза на журналистите за Югоизточна Европа (Одрин) за приноса му към мира в региона (2004).

 

Видеозапис на лекцията >

Леция на Д-р Соломон Паси на тема "Бъдещето на България"  

 

На 31 май 2013 г. д-р Соломон Паси изнесе лекция на тема “Бъдещето на България” по време на отворена среща във Вила Марциана, община  Девния. Г-н Паси говори за бъдещите приоритети на страната, като посочи пет главни сфери за развитие в следващите 10-15 години: икономика, ролята на страната в ЕС, специализация в рамките на НАТО, образование и демографски въпроси. 

България има нужда от ясни цели

 

Той изрази съжаление от липсата на конкретни дългосрочни цели за страната. Днес, в политиката на България няма цели, а и дори когато такива се поставят, не е ясна каква е социалната и политическата цена, която политиците са готови да платят, за да ги постигнат. Д-р Паси изрази надежда, че при следващото правителство ще има по-голяма приемственост и чуваемост към теми, като присъединяването на страната към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Преговорите за членство, поясни той, биха повишили качеството на българската икономика.

 

Ролята на България в рамките на ЕС и НАТО 

 

България трябва да бъде повече от пасивен свидетел.  Страната трябва да намери своя ниша. България може да продължи започнатата работа в проекта за екостандартизаци, като приеме ролята на говорител в един съществен елемент в темата за климатичните промени. Същият принцип трябва да бъде приложен и при специализацията на страната в рамките на НАТО. Д-р Паси предложи три възможни области за развитие: авиация, медицина и разузнаване.

 

Образование

 

Друг важен приоритет трябва да бъде Българското образование, което се нуждае от модернизация. Д-р Паси  даде идеята да бъде възложено на канали като National Geographic да изготвят по-интерсни и качествени модели за образованието на нашите деца.

 

Демографски тенденции

 

На последно място, но не по значимост, д-р Паси постави темата за демеграфски тенденции в България. Нужни са спешни мерки, които да отчитат най-добрите световни практики не само в насърчаване на раждаемостта. Трябва да се обърне внимание на проблеми свързани с миграцията, имиграцията, образованието, социална адаптация, и визията за развитие на качеството на българската икономика.

 

Бъдещето на България, трябва да бъде градено паралелно с това на ЕС, заключи д-р Паси. Важно е да отчетем накъде тласкаме ЕС. За целта обаче, страната трябва първо да заеме своето място като уважаван член на съюза.