Публична лекция на Н. Пр. Детлеф Лингеман, Посланик на Германия в България
“Бъдещето на отношенията между България и Германия”-  11.02.2015г. гр. Варна
 

 

На 11.02.2015,  Детлеф Лингеман, Немския посланик в България, се присъедини към иниацитивата „Бъдещето на България“ и сподели своята визия за бъдещето на двустранните отношения между Германия и България. Главните теми в лекцията му бяха политическите, икономическите и културните отношения между двете страни, както и ролята на ЕС в решаване на общите предизвикателства. Г-н Лингеман говори за бъдещето, анализирайки настоящи и минали събития, възможностти и пречки в развитието на отношенията между двете страни.

Андраш Клейн, Франц Йозеф Гренцебах

История на отношенията

Исторически, двете страни имат силни традиции в партньорството в културната и икономическата сфера. Г-н Лингеман похвали близките връзки на Бавария и България от гледна точка на регионалното сътрудничество. Важна тема в речта му беше за туристическия сектор и увеличаващия се брой немски туристи, които посещават България всяка година. През 2015, повече от шест хиляди немски граждани прекарват своите почивки на българското черноморие, правейки ги най-голямата туристическа група в региона на град Варна.

Германия - най-големият външно-търговски партньор на България 


От гледна точка на икономическите отношения, Германия е най-големия търговски партньор на България. 5000 немски компании работят в България. Според проучване проведено от Немско-Българската Търговска Камара, 88% от тези компании са удовлетворени от техния бизнес в България. Все още, има потенциал за допълнително развитие в този сектор. Сред факторите за спиране на този растеж са недостатъчното доверие във върховенството на закона и надеждна съдебна система в България. Друго препятствие е липсата на млади квалифицирани работници в България. За да разрешат този проблем, много немски компании в България се заемат с професионално обучение на млади хора. Германия защитава тази система, където сътрудничеството между държавата и бизнес кръговете е основата за икономическият успех. България може да приеме този стандарт, посланикът е уверен в това, и Германия ще бъде щастлива да помогне в тази насока.

Културно сътрудничество


От гледна точка на културното сътрудничество, са създадени 150 партньорства между германски и български университети. Има 100 немски студенти по медицина в Медицинският Университет във Варна. Техническият университет в София е друг добър пример. Висшисти говорят свободно немски и имат богат опит в програмите за обмен с Германия. „Тези млади хора“, каза г-н Лингеман, „са мостовете между нашите две страни. Те са активити в нашите двустранни отношения.

Отношенията на двете страни в контекста на Европейския съюз

Европейският Съюз представя уникална възможност в развитието на тези връзки, каза посланикът. ЕС е не просто общ икономически пазар, а съюз на ценности. „Ние сме съюзът на общите ценности – човешки права, върховенство на закона и свобода на движение“. ЕС постигна велик успех в мирния проект за Европа. Днес ЕС е изправен пред големи предизвикателства, като например кризата с бежанците. Това изисква солидарност от всички държави-членки. Реалистично казано, няма лесни и бързи решения. Ситуацията в Гърция и дебатът във Великобритания за бъдещата си роля в ЕС са другите проблеми вътре в общността. Никоя страна от ЕС, няма да бъде способна да разреши тези предизвикателства сама, заключи посланикът.