Семинар на тема:

„Европейски пари за околна среда и рибарство“

Работилница за бъдеще България и Хеликс Груп ООД организираха на 23.3.2013 във Вила Марциана конференция на тема „Европейски пари за околна среда и рибарство“. Събитието бе под патронажа на господин Иван Станчов, който присъства лично.

 

Лектори беха г-жа Ирина Йорданова - държавен експерт в  Дирекция „Кохезионна политика за околна среда” към Министерство на околната среда и водите, г-н Петър Михайлов - експерт към Дирекция „Изпълнение на НРСС и хоризонтални политики” към Министерство по управление на средствата от Европейския съюз и господин Лъчезар Золев - експерт от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).