Старт на инициативата “Бъдещето на България”,
стартирала по идея на Франц Йозеф Гренцебах
с. Падина, 18.06.2011

 

 

Старт на инициативата “Бъдещето на България” беше даден на 18 юни 2011 във Вила Марциана, край Варна. Проектът предвижда лекции и дискусии с изявени български и чужди политици и дипломати, представители на бизнеса, както и хора на културата и науката, който да споделят своята визия за бъдещето на страната. Целта е да се създаде пространство за свободен обмен на информация и идеии, както и мрежа от контакти и партньорства. Проектът се осъществява с подкрепата на Фондация “Конрад Аденауер”.

 

Д-р Марко Арндт, ръководител на бюрото в София, официално пожела успех на инициативата и представи дейностите на “Конрад Аденауер” в България. Фондацията работи с местни политически и неправителствени организации, и е в диалог с Българската православна църква, в изграждане и укрепване на демокрацията в България. Фондацията подкрепя проекти и инциативи, които целят възраждането на гражданското общество, нужно за укрепване на демократичните структури в България. “Само едно стабилно и активно гражданско общество с ясни виждания е в състояние да изгради демокрация,” каза д-р Арндт. Възстановяването на демократическите цености и институции е труден и бавен процес.

 

“Конрад Аденауер” работи със своите партньори на местно ниво за да ускори и подпомогне този процес. В тази връзка, фондацията подкрепя инициативата на г-н Франц Йозеф Гренцебах за създаването на Работилница за бъдеще България и проектът “Бъдещето на България”. Фондацията залага на работата на младите хора в страната, които тепърва израстват в тази нова демокрация. “Това са хората, които един ден ще градят бъдещето на България,” заключи той.