Соломон Паси, Франц Йозеф Гренцебах

Ирина Георгиева Бокова е български политик и дипломат, генерален директор на ЮНЕСКО, заместник-министър (1996 – 1997) на външните работи от БСП в правителството на Жан Виденов, посланик във Франция и Монако и постоянен представител в ЮНЕСКО. 

Ирина Бокова е кандидат за генерален директор на ООН. 

Източник: 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА Г-ЖА ИРИНА БОКОВА

 

На 21 май 2016 г-жа  Ирина Бокова изнесе публична лекция на тема “ЮНЕСКО на световната политическа сцена - приоритети" по време на отворена среща в Община Варна. 

Резюме на публичната лекция на г-жа Ирина Бокова – генерален директор на ЮНЕСКО

 


По покана на господин Иван Станчов, съучредител на Работилница за бъдеще България и патрон на проекта „Бъдещето на България“, госпожа Ирина Бокова изнесе публична лекция пред широка аудиторията от активни граждани, академици, представители на местната власт, почетни консули. Събитието се състоя на 21.05.2016 от 10:30 в зала "Пленарна" на Община Варна. То бе организирано съвместно от Работилница за бъдеще България, Община Варна и Атлантически клуб - България. 


Взаимосвързаност на локалното и глобалното развитие


В рамките на публичната лекция и дискусията на тема „ЮНЕСКО на световната политическа сцена - приоритети“, госпожа Ирина Бокова няколко пъти  показа, по какъв начин важните местни и глобални теми на устойчивото развитие са свързани помежду си. 
В тази светлина тя оцени накратко дейността на Работилница за бъдеще България, емиграцията от страната ни, реализацията на български специалисти в чужбина. 

 


o    Работилница за бъдеще България


Госпожа Ирина Бокова започна своята лекция, правейки паралел между дейността на ЮНЕСКО и целите, които Работилница за бъдеще България си е поставила. Според нея, организацията-домакин е отправила поглед към развитието не само на България, но и на света като цяло. В този контекст тя обърна особено внимание на намирането на творчески решения за наболели обществени проблеми, както и на насърчаването на младите към конструктивен диалог с местната и централна власт.  


o    Емиграцията 


В рамките на дискусията госпожа Бокова бе запитана, какво според нея би могло да задържи младите хора в България. Тя използва този повод, за да покаже, че процесът на емиграция е тема от световен мащаб. При това основният движещ фактор не са материалните блага, а напротив – стремежът към по-добра професионална и личностна реализация, или както тя самата се изрази: "Аз мисля, че проблемът с изтичането на мозъци от развиващи се към по-развити страни е световен проблем, той не касае само нашата страна. И основното, което привлича младите е точно възможността за развитие, те не мислят много за материалните облаги в този момент, искат да имат кариерно развитие, да имат някаква кауза". 


o    Равнопоставеност на различните нации на международния пазар


Друг въпрос, развълнувал публиката и госпожа Ирина Бокова бе темата за отношението към българските специалисти на международния пазар на труда. Арх. Надя Стаматова даде конкретен пример за дискриминация на хора с нейното образование спрямо колеги, завършили в престижни университет на Запад. В  отговор на това, госпожа Бокова разказа за ситуации, в  които самата тя е ставала жертва на подценяване заради страната, от която произлиза. Г-жа Бокова обясни, как чрез умела аргументация, както и демонстрирайки професионалните си умения, тя е преодоляла пречки от дискриминативен  характер в кариерата си. 


Част от изказването и по темата бяха думите: "Ние трябва да престанем да мислим, че сме малка страна, в Европа ние сме една нормална страна, има много по-малки от нас страни по население, не бива да имаме комплекс. Трябва да смятаме, че ние можем толкова, колкото могат и другите. Да - изпитваме трудности, да - нашето социално-икономическо развитие не е такова, каквото си мислехме, че ще бъде, вярно че кризата от преди 7-8 години ни удари много лошо, да - това е ситуацията, да - трябва да търсим начини за по-ускорено развитие, всички тези въпроси са на дневен ред. Но от там нататък не мисля, че ние трябва сами да се унижаваме и да не се дооценяваме"


Реализацията на жените в световните организации


Друга важна тема, възникнала в самия край на дискусията, бе свързана с ролята на жените в политиката и световните влиятелни организации, работещи в тази сфера. Г-жа Бокова констатира със съжаление, че в последните години дискриминацията на „слабия пол“ при назначаването на лидерски позиции става по-осезаема за сметка на периода на подобрение преди това. 


Потенциалът на културната сфера от икономическа гледна точка


Г-жа Ирина Бокова представи културния сектор в световен план като една от най-бързо развиващите се индустрии. Тя подчерта, че този сектор осигурява 29 милиона работни места – повече от автомобилната индустрия. „Културата е най-бързо развиващата се индустрия и най -хубавото е, че това са работни места, които не могат да бъдат изнасяни, те са много добре имплантирани по места. Мисля, че България има много голям потенциал в тази посока" , допълни госпожа Бокова. 


Образованието, културата и тяхната роля в световното устойчиво развитие


Госпожа Ирина Бокова засегна редица други важни теми, като например ролята на ЕС за България, екстремизма и тероризма. При всички тях тя показа, че културата и образованието са от ключово значение за устойчивото развитие. Само чрез тях темите и проблемите в която и да е сфера могат да бъдат добре разбрани, а това е базата, на която могат да се търсят добри дългосрочни решения. 


Специално благодарим на медията Черно Море, за подробното отразяване на събитието. То беше използвано и като материал за създаване на това резюме. 

Гледайте видеото от публичната лекция на тук

Нейният пълен текст можете да прочетете тук