Интервю с Росен Плевнелиев, президент на Република България 2002 - 2017 г., гр. Варна
 

 

На 31 август 2017 г. бе проведено интервюто на Работилница за бъдещия България с президента Росен Плевнелиев. Той беше последният участник в проекта Бъдещето на България и поради тази по молба на екипа ни той заяви становища по някои вече направени изказвания от други участници в инициативата. Същевременно президентът резюмира собствения си принос за развитието на страната и начините, по които иска да го подпомагат в бъдеще.

Андраш Клейн, Франц Йозеф Гренцебах

Политическото противопоставяне като пречка за развитието

Отхвърлянето на всяко следващо правителство на вече формулираните приоритети на предишните такива бе посочено от президента като основна пречка за формулирането на ясни дългосрочни цели за развитието на страната ни. Като позитивен пример за обратната тенденция той посочи някои дългосрочни стратегии, създадени по време на мандата му като министър, например в областта на транспорта и плана за енергийна ефективност. Инициатива с подобен характер е реализирана и по време на мандата на Росен Плевнелиев като президент, а именно програмата 2020. Според президента е време, България да надгради тази програма с нова такава - 2030. 


Диалога с гражданите 


В рамките на интервюто президентът многократни потвърди важността на диалога между институциите и гражданите. Като добър пример той спомена собствената си инициатива "Диалог с гражданите". Затегната беше и темата за масовите протести като форма за директно изразяване на гражданска позиция. Според президента не бива да се разграничава между различните видове такива. Съществено внимание трябва да се обръща както на протестите за съдебна реформа и повече морал в политиката, така и на тези засягащи по-прозаични въпроси като например цената на тока. В рамките на тази тема Росен Плевнелиев напомни за поредицата от референдуми, инициирани от него, както и за начина по който те са били приети от политиците. Той осъди и инсценираното организиране на "контрапротести". 

Каузите като мотивация за младите хора да останат в България

Президентът Росен Плевнелиев изрази съгласие с тезата на госпожа Ирина Бокова, формулирана също в рамките на проекта, че основната причина за емиграция от България са не толкова материалните проблеми, колкото липсата на преспективи за развитие. Разделението и краткосрочното планиране от страна на българския елит е основна причина според президента за липсата на такива възможности. Като добър пример за създаване на подобни перспективи Росен Плевнелиев посочи създадените от него клъстери за автомобилостроене, информационно-комуникационни технологии и аутсорсинг. 

Темата за етнически и религиозен мир в България

Президентът Росен Плевнелиев заяви в рамките на интервюто си позиция по въпроса за етническата и религиозна толерантност страната ни. Президентът определи възможността за религиозната нетърпимост в България като свой кошмар, предателство към завета на дедите ни и националния идеал за чиста и свята република. Крайният национализъм бе определен от президента като рецепта за бедност, изолация и разделение в обществото. Росен Плевнелиев описа  и своята актуална представа за това, какво представлява "чистата и свята република". "Чиста" според него е република без корупция, а "свята" - такава, която гарантира човешките права и свободи.

Външната политика на България

Новият световен ред създаден след Втората световна война вече не съществува според президента Плевнелиев. Мнението му е, че илюзията за запазването му е прекъснала след окупирането на Крим от страна-членка на съвета на сигурност на ООН. От друга страна той не вижда и новия президент на Съединените Щати Доналд Тръмп като гарант за опазване на световния мир. Допълнително затруднение представлява и обстоятелството, че вече живеем в многополюсен свят - факт, за първи път споменат в проекта "Бъдещето на България" от госпожа Кристалина Георгиева през 2012 година. Важна цел според президента е, ЕС да стане съществен фактор в тази глобална картина. Президентът изрази и надеждата си за локализиране и минимизиране на конфликтите по света. 

Социалната справедливост 

Президентът Росен Плевнелиев подчерта съществуването на чувството за несправедливост в българското общество.  Според Росен Плевнелиев решението в България, което е и в унисон със световните тенденции,  е социално справедливата пазарна икономика, както и реформиране на данъчната и образователната системи. Неизменна част от бъдещето според президента са правилното позициониране спрямо професиите и тенденциите на бъдещето, дискусиите за нова данъчна система, въвеждането на базисен доход.

В края на интервюто президентът сподели, с какво би искал да бъде запомнен неговия мандат като държавен глава.