Местни инициативи

 

Културно наследство

 

Франц Йозеф Гренцебах - инициативи

Кръгла маса за представяне на проекти на сдружението и възможности за финансиране и маркетинг на туристически продукти - 23.04.2015, Девня

 

Работилница за бъдеще България съдейства за организирането на  Кръгла маса  за представяне на проекти на сдружението и възможности за финансиране и маркетинг на туристически продукти. Събитието предостави възможности за реализиране на проекти в областта на опазването на културното богатство.

 

Срещата се проведе на 23 април 2015 г. oт 14 часа в залата на общината в гр. 

Девня. Участието беше безплатно и открито за представители на бизнеса, държани инситутции и неправителствени организации. 

 

 

Работна среща на тема: "Проблеми и необходими мерки за опазването на културно-историческото наследство в община Девня" - 30. 01. 2015 - Община Девня

 

Срещата се организира съвместно от Работилница за бъдеще България, Музей на мозайките и отдел Култура към Община Девня. Лектори бяха г-н Иван Сутев, директор на Музея на мозайките в Девня, Ралица Савова, експерт към катедра на ЮНЕСКО, свързана с културно-историческото наследство на град Кьосег, Унгария и Д-р Ференц Боди, старши научен сътрудник в Унгарска Академия на Науките.

 

Представени бяха добри практики в запазване на културните забележителности в Унгария и визия за бъдещето на опазването на културно-историческото наследство в Източна Европа.    

 

Франц Йозеф Гренцебах - инициативи

Семинар на тема: "Спешни мерки за опазване на археологическото наследство

в района на Варна "- 12.13.13, Вила Марциана, с. Падина

 

Семинарът бе организиран от Работилница за бъдеще България и Музеят на мозайки в Девня. Лектори на събитието бяха водещите български археолози, Проф. Христо Смоленов и Проф. Дияна Гергова, Д-р Владимир Славчев, директор на Археологически музей в град Варна и г-н Иван Сутев, директор на Музея на мозайките в град Девня.

 

Вижте повече тук >

Социални проекти

 

Франц Йозеф Гренцебах - инициативи

Семинар на тема: „Спешни мерки за подпомагане на най-нуждаещите се социални групи във Варна – зима 2013/2014г” - 26.10.2013г. Вила Марциана, с. Падина

 

На 26.10.2013г. във Вила Марциана, с. Падина, Работилница за бъдеще България организира среща на тема: „Спешни мерки за подпомагане на най-нуждаещите се социални групи във Варна – зима 2013/2014г.” На нея присъства лично господин Иван Станчов, патрон на инициативата "Бъдещето на България". 

 

Целта на срещата бе да се проведе диалог по проблемите на социалните групи, най-спешно нуждаещи се от подкрепа, който да бъде обвързан и с конкретни действия и мероприятия по засегнатите теми.

 

Вижте повече тук >

Устойчиво развитие

 

Франц Йозеф Гренцебах - инициативи

Семинар на тема: „Европейски пари за околна среда и рибарство“ - 23.3.2013, Вила Марциана, с. Падина

 

Работилница за бъдеще България  и Хеликс Груп ООД организираха на 23.3.2013 във Вила Марциана конференция на тема „Европейски пари за околна среда и рибарство“. Събитието бе под патронажа на господин Иван Станчов, който присъства лично.

 

Лектори беха г-жа Ирина Йорданова - държавен експерт в  Дирекция „Кохезионна политика за околна среда” към Министерство на околната среда и водите, г-н Петър Михайлов - експерт към Дирекция „Изпълнение на НРСС и хоризонтални политики” към Министерство по управление на средствата от Европейския съюз и господин Лъчезар Золев - експерт от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). 

 

Вижте повече тук >